Excursió a Alarcón dia 2

El segon dia d'estada a Alarcón hem continuat amb més activitats d'aventura.

Per finalitzar la jornada, sessió de discoteca per als més ballarins i temps per conversar per a la resta.