Archives for marzo2020

Clases desde casa

Suspendidas las clases a partir del día 16 de marzo

Benvolgudes famílies:
Com sabeu, des del dilluns 16, i de manera indefinida, les classes i totes les activitats extraescolars han sigut suspeses. Des del col·legi, farem tot el possible perquè els xiquets i xiquetes puguen estar atesos acadèmicament. Per això, a partir del dilluns enviarem per correu electrònic indicacions, materials i tasques perquè pugueu mantenir unes rutines de treball a casa. Les indicacions seran diferenciades per a cada curs/etapa. Les famílies que teniu fills/es en Infantil rebreu un únic correu per setmana amb els materials/indicacions. Les famílies que teniu fills/es en Primària rebreu cada dia diversos correus amb la informació de les assignatures del dia. Per últim, l’alumnat d’ESO rebrà diàriament les indicacions de forma directa als seus correus oficials del col·legi (tot l’alumnat d’ESO té un correu amb el format nom.cognom@a.vedrunaalcoy.es).
Per altra banda, informem que les entrevistes que estaven concertades amb els tutors/es, queden suspeses.  A més, volem informar-vos que hui s’han lliurat les notes de primària i secundària. Les famílies dels alumnes que no han assistit hui a classe les rebreu al correu els propers dies. Finalment, si alguna família necessita contactar amb el col·legi per qüestions generals, pot escriure a l’adreça vedrunaalcoy@vedruna.es. Si es tracta d’aspectes acadèmics, podeu escriure al tutor/a o als professors/es de les matèries. Us adjuntem el llistat dels correus del col·legi.   Som conscients de l’esforç que tot açò suposarà per a les famílies. Per part nostra tractarem de fer tot allò possible per ajudar-vos.  
Molt ànim.  

————-

Queridas familias:
Como sabéis, desde el lunes 16, y de manera indefinida, las clases y todas las actividades extraescolares han sido suspendidas.  Desdel colegio vamos a hacer todo lo posible para que los niños y niñas puedan estar atendidos académicamente. Por ello, a partir del lunes enviaremos por correo electrónico indicaciones, materiales y tareas para que pueda mantener unas rutinas de trabajo en casa. Las indicaciones serán diferenciadas para cada curso / etapa. Las familias que tienen hijos/as en Infantil recibirán un único correo por semana con los materiales/indicaciones. Las familias que tienen hijos/as en Primaria recibirán cada día varios correos con la información de las asignaturas del día. Por último, el alumnado de ESO recibirá diariamente las indicaciones de forma directa a sus correos oficiales del colegio (todo el alumnado de ESO tiene un correo con el formato nombre.apellido@a.vedrunaalcoy.es).
Por otra parte, informamos que las entrevistas que estaban concertadas con los/las tutores/as, quedan suspendidas.
Además, queremos informaros que hoy se han entregado las notas de primaria y secundaria. Las familias de los alumnos que no han asistido hoy a clase las recibirán en el correo los próximos días.
Finalmente, si alguna familia necesita contactar con el colegio por cuestiones generales, puede escribir a la dirección vedrunaalcoy@vedruna.es. Si se trata de aspectos académicos, puede escribir al tutor/a o los/las profesores/as de las materias. Os adjuntamos el listado de los correos del colegio.
Somos conscientes del esfuerzo que todo esto supondrá para las familias. Por nuestra parte trataremos de hacer todo lo posible para ayudaros.   Muchos ánimos.